De zonnepanelen worden duurder gemaakt in Brussel want zij vinden ze daar te goedkoop. Den Haag vindt ze te duur en subsidieert de zonnepanelen. Er is geen duidelijke lijn als het over overheden en zonnepanelen gaat. De een wil iets, en de ander werkt het tegen. De Europese Commissie is het er wel over eens dat Europa aan de duurzame energie moet, maar dat zou nu nog niet hoeven. Europees Commissaris Karel De Gucht van Buitenlandse Handel verdenkt momenteel de Chinese overheid van subsidiëring van hun zonnepanelen. Hij denkt dat daarom de Chinezen het grootste deel van de Europese markt in handen hebben gekregen en daar zijn veel mensen het niet mee eens en daar worden zij boos om.

Importheffing

De Gucht heeft twee maanden geleden een importheffing gelegd op Chinese zonnepanelen van 10 procent en dreigde die te verhogen tot 50 procent. Daar hadden ze Chinezen weer iets op tegen en zij dreigden uit wraak onder meer Franse wijn met hoge importheffingen te belasten. Maar eindelijk zijn De Gucht en de Chinezen tot een compromis gekomen. De lage prijzen van de Chinezen mogen blijven, alleen de omvang van de Chinese panelenexport wordt ingeperkt. Hiermee lijkt de dreigende handelsoorlog verleden tijd.

Einde van de waanzin?

Het zou nog niet meteen betekenen dat de waanzin voorbij is want de deal van de Gucht zorgt voor prijsopdrijving. De import van de goedkope zonnepanelen wordt beperkt. De Gucht zou de industrie willen beschermen, maar hij zorgt ervoor dat Nederlandse installateurs mensen moeten ontslaan of failliet gaan. Maar Den haag wil wat anders, zij willen namelijk de bedrijven en burgers helpen met zonnepanelen, er wordt met geld gestrooid. Er was dit jaar 50 miljoen euro voor uitgetrokken en dat is al op. Het staat niet vast dat het geld aan de panelen is besteed en dat wordt ook niet onderzocht. Voor bedrijven zou er een bedrag van drie miljard beschikbaar zijn voor de zonnepanelen, dat geld wordt betaald uit de heffingen op energie. De belastingen worden in Nederland verhoogd op energie om zonnepanelen te kunnen subsidiëren, die door Brussel juist duurder worden gemaakt. Het is een beetje vreemd want het blijft elkaar maar tegenspreken…