In 2012 groeide de Nederlandse markt voor fotovoltaïsche zonne-energie systemen (PV) met meer dan 200%. In ons land zijn er al meer dan 100.000 systemen die stroom opwekken met het zonlicht. In Duitsland staan meer dan 1,2 miljoen kleine en grote zonnestroomcentrales. Duitsland loopt voor op Nederland. In totaal staat er voor meer dan 32 gigawatt aan zonnestroomvermogen opgesteld in dat land. Dit zijn meer dan 140 miljoen grote zonnepanelen. In Nederland gaat het gemiddeld om acht tot tien zonnepanelen per gezin. In Duitsland zijn er nu voor 14 miljoen gezinnen aan zonnepanelen gebouwd. In totaal leveren de zonnepanelen op jaarbasis 24 terawattuur stroom uit zonlicht. Dat staat gelijk aan bijna 5% van al het elektriciteitsverbruik in Duitsland en de groei is nog niet ten einde.

Niet continu dezelfde hoeveelheid stroom

De zonnepanelen leveren niet altijd dezelfde hoeveelheid stroom. In Duitsland werd er op een zonnige dag 50% van alle stroom opgewekt aan de hand van PV systemen (in 2012). Als er verdere groei plaats zou vinden dan zou dat betekenen, dat er binnen vijf jaar 100% van alle Duitse stroombehoefte van de zon zou kunnen komen. Dit geldt dan wel op de zonnige dagen. Als we dan verder kijken kan dat betekenen dat kolen- en gascentrales na verloop van tijd uit kunnen, of ze moeten stroom exporteren naar de buurlanden. Maar deze centrales zet je niet zomaar stil.

Minder stroom uit elektriciteitsnet

Er is een Duitse branchevereniging voor zonne-energie die uit heeft laten rekenen dat een consument met PV-systeem en eigen energieopslag in totaal 60% minder stroom af gaat nemen uit het elektriciteitsnet. Dit zullen de energiebedrijven dan zeker merken. De klanten nemen minder energie af en wekken het zelf steeds meer op en slaan het op. Stel dat de Nederlandse markt met 40% blijft groeien, dan zitten we in 2020 al dicht bij de 6% van het stroomverbruik van de zon. We komen dicht in de buurt van de Duitse markt. Wie gaat er echter in Nederland opdraaien voor de kosten van de nieuwe in aanbouw zijnde kolencentrales? Het zou geen optie zijn als de stroomprijs hoger wordt. Momenteel kan de overheid de groei van de zonne-energiesystemen niet stoppen. Het is aantrekkelijk voor huiseigenaren, ook zonder subsidie, om zelf zonnestroom op te wekken.