Het zou erg eenvoudig zijn om onrechtmatig subsidie aan te vragen voor zonnepanelen. De mensen die van de subsidie gebruik willen maken hoeven alleen maar een offerte op te sturen naar uitvoeringsinstantie Agentschap NL. Het geld wordt dan zonder vragen overgemaakt en het wordt niet gecontroleerd of de zonnepanelen vervolgens ook daadwerkelijk worden aanschaft. Hans van den Heuvel, hoogleraar Integriteit aan de Vrije Universiteit, vindt dit wel erg eenvoudig. De fraude is laagdrempelig maar de subsidie ook. Het zou gaan over ongeveer 560 per geval. Het is een laag bedrag, maar de fraude is eenvoudig en het ligt ‘in dezelfde lijn’ als de Bulgaarse zorgfraude.

De overheid was juist op zoek naar de laagdrempeligheid. Agentschap NL geeft aan dat het aanvragen van de subsidie juist met opzet makkelijk is gemaakt ‘zodat de regeling tot zo min mogelijk uitvoeringslasten voor aanvragers en installateurs leidt’. Er worden wel steekproeven gedaan zeggen ze en er is nog geen fraude uit naar voren gekomen. Van den Heuvel is hiervan niet overtuigd.