Energie opwekken uit duurzame bronnen is inmiddels prioriteit geworden van bijna alle leveranciers. En hoewel we in Nederland nog heel erg afhankelijk zijn van grijze stroom (stroom voornamelijk opgewekt uit steenkool) zit het aantal huishoudens op groene stroom in de lift. Groene stroom kan afgenomen worden via een energieleverancier maar ook door zelf energie op te wekken.

Steeds met consumenten stappen over op zonne-energie, zo blijkt uit recent onderzoek. Hierbij wordt de energie opgewekt vanuit zonnepanelen op het dak. De consument wekt zo dus zelf zijn energie op en wordt stukken minder afhankelijk van een leverancier. Een goede zaak uiteraard voor zowel milieu als portemonnee.

Afval omzetten in energie

Een andere duurzame trend is het omzetten van afval naar energie. Uiteraard is deze minder duurzaam dan zonne-energie. Bij het verbranden van afval komt CO2 vrij. Maar aangezien er toch afval wordt geproduceerd,  noemen we energie uit afval duurzaam. Het afval moet toch worden verbrand, nu wordt er ook nog energie mee opgewekt.

Afval verbranden is de manier om van afval af te komen. Uiteraard wordt er eerst gerecycled en wordt alleen het niet recyclebare afval verbrand. Zo kwamen we in Nederland sinds jaar en dag van ons afval af. Nu wordt er een duurzaam element aan toegevoegd; energie opwekking.

Het gaat vooral om de verbranding van huishoudelijk en gemengd bedrijfsafval. Dit wordt ook wel thermische recycling genoemd. Dit gebeurt bij diverse Afval Verbrandings Installaties (AVI’s). Inmiddels beschikken we in Nederland over 17 installaties om afval in energie om te zetten. Dit gaat om reguliere verbrandingscentrales, biomassa centrales en zelfs installaties om rivierslib om te zetten in energie. Maar ook kleine initiatieven winnen aan populariteit.

Energie opwekken uit afval is duurzaam (hoewel er wel CO2 vrijkomt) en levert veel voordelen op. Behalve de energie en het verkleinen van de berg afval, worden ook de verbrandingsresten nuttig gebruikt. Vooral de wegenbouw heeft nog iets aan deze resten. Ruim 85% van deze verbrandingsresten wordt inmiddels alweer nuttig ingezet.